Integration med støttesystemet Administrationsmodul

Description

Dette issue dækker integrationen med støttesystemet Administrationsmodulet, og de stories der er nævnt nedenfor beskriver den overordnede funktionalitet. For de fulde detaljer, skal man kigge på de tekniske noter til dette issue.

Story 1
Som bruger af OS2rollekatalog,
ønsker jeg at kunne bygge Jobfunktionsroller, der indeholder Brugersystemroller fra IT-Systemer, der er oprettet i KOMBITs Administrationsmodul, uden at jeg først skal have oprettet de samme it-systemer og brugersystemroller lokalt i OS2rollekatalog.

Story 2
Som bruger af OS2rollekatalog,
ønsker jeg at Jobfunktionsroller som jeg har skabt i OS2rollekatalog, og som indeholder brugersystemroller fra KOMBIT-systemer, bliver tilgængelige i KOMBITs Administrationsmodul, uden at jeg skal foretage nogen dobbelt-oprettelse.

Story 3 - ny
Som bruger af OS2rollekatalog,
ønsker jeg at Jobfunktionsroller som jeg har skabt i KOMBITs Administrationsmodul, bliver synlige i OS2rollekatalog, uden at jeg skal oprette dem i hånden.

Tekniske noter
KOMBITs Administrationsmodul udstiller en REST/JSON snitflade, som kræver et registreret FOCES certifikat for at kalde. Hver kommune der anvender OS2rollekatalog skal bestille et FOCES certifikat, knytte det til egen organisation inde i KOMBITs Administrationsmodul, og anvende det samme certifikat i OS2rollekatalog til at understøtte integrationen.

Et skeduleret job, vil periodisk hente opdateringer til it-systemer og deres brugersystemroller ind i OS2rollekatalog. Det betyder at nye it-systemer vil blive oprettet, opdateringer til it-systemer vil blive effektueret, og evt slettede it-systemer vil blive fjernet fra OS2rollekatalog.

I det omfang dette påvirker eksisterende Jobfunktionsroller, vil disse blive opdateret med de tilsvarende ændringer (her vil det kun være tale om Brugersystemroller og/eller it-systemer der er slettet - evt nye roller/it-systemer vil ikke påvirke eksisterende Jobfunktionsroller).

Et skeduleret job, vil periodisk checke for ændringer til Jobfunktionsroller foretaget i KOMBITs Administrationsmodul, og synkronisere disse tilbage til OS2rollekatalog. Denne synkronisering kan slås fra. Formålet med denne synkronisering er primært at understøtte en migrering af nye anvendere af OS2rollekatalog, samt at understøtte kommuner der foretager vedligehold i både KOMBITs Administrationsmodul og OS2rollekatalog samtidig (dette anbefales ikke).

Ændringer foretaget til Jobfunktionsroller i OS2rollekatalog, som vedrører KOMBIT it-systemer, vil blive synkroniseret til KOMBITs Administrationsmodul så hurtigt som det kan lade sig gøre (en asynkron kø-mekanisme håndterer evt nedetid på KOMBIT snitfladen, men synkroniseringen vil blive forsøgt afviklet med det samme, og køen kun taget i brug ved fejl/nedbrud hos KOMBIT).

Pris
Der eksisterer et tidligere estimat af denne opgave i ROSA-anmodningen (70.000 DKK), men det estimat dækkede kun story 1+2. Story 3 er ny, og øger den samlede pris for implementeringen.

Opgaven kan implementeres til 85.000 DKK.

Acceptkriterier

None

Hvordan kan det testes?

None

Assignee

Peter Binderup

Reporter

Brian Storm Graversen

Labels

None

Story point estimate

None

Priority

Critical
Configure