Rapportering

Description

OBS! Denne story dækker over de nævnte rapporter - i det omfang der ønskes flere rapporter, kan dette udarbejdes, dog vil det påvirke prisen på opgaven.

Baggrund
OS2rollekatalogs brugergrænseflade understøtter dagligt arbejde med administration af rettigheder, hvilket ikke altid er den optimale brugergrænseflade til at danne sig et overblik over alle rettighedstildelinger.

Der er et behov for at kunne trække en række forskellige rapporter, der giver indblik i hvilke rettigheder der er tildelt hvilke brugere.

Disse rapporter er

  • Liste over alle brugere for hele kommunen, og hvilke rettigheder de er tildelt (fuld rapport)

  • Liste over brugere fra en enkelt enhed, og hvilke rettigheder de er tildelt (leder rapport)

  • Liste over alle brugere der har rettigheder (og hvilke) i et givent it-system (systemansvarlig rapport)

User Story
Som Administrator i OS2rollekatalog,
skal jeg kunne trække en rapport i EXCEL format,
der giver mig det overblik jeg ønsker

Pris
Denne opgave kan implementeres for 30.000 DKK

Acceptkriterier

None

Hvordan kan det testes?

None

Assignee

Peter Binderup

Reporter

Brian Storm Graversen

Labels

None

Story point estimate

None

Priority

Critical
Configure