Issues

Go to advanced search
Select view

Select search mode

Task
Deaktiver mulighed for at fjerne et valgsted fra et valg, hvis der er tildelt pladser til valget og der er sat en person på en af disse.
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
May 14, 2019
May 14, 2019
Task
Opret systembruger, og overfør ejerskab af alt kritisk indhold til denne
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
Mar 29, 2019
Mar 29, 2019
Story
Partier bliver vist i Valgsteds oversigt selvom de er blevet slettet fra partilisten
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Feb 25, 2019
Feb 26, 2019
Bug
Emne mangler på E-Boks skabeloner på Skabelonoversigt
Unassigned
Franz Skaaning
Minor
Fixed
Feb 13, 2019
Jul 23, 2019
Bug
Ikke muligt at fremsøge og tilføje eksisterende deltager på valgsted
Unassigned
Franz Skaaning
Critical
Fixed
Feb 13, 2019
Mar 1, 2019
Task
Plan for on boarding
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Fixed
Nov 28, 2018
Jul 23, 2019
Story
Dokumentation af øvrige opgaver
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Opsætning af valideringer flyttes til valg og væk fra generel validering
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Opsætning af pladser flyttes til valg og væk fra valgsted
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Udsendelse af NemSMS med påmindelse om deltagelser
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Indkomne beskeder videresendes på mail
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Unresolved
Nov 21, 2018
May 21, 2019
Story
På dato for valg deaktiveres valget automatisk
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Adskillelse af fornavn, mellemnavne og efternavn
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Option til at fravælge kommentar på tilmeldinger
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Nye links til guidelines for kommuner i Valghalla
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Samtykkeerklæring
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Linkshåndtering til hvert parti for eksterne tilmeldinger
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Mar 18, 2019
Story
Rapport til partisekretær
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Mar 18, 2019
Story
Besked til borger der ikke validerer iht valideringskriterier for valg
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Unresolved
Nov 21, 2018
May 21, 2019
Story
Ændring for håndtering af reservation af pladser
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Mar 1, 2019
Story
Dokumentation af digital post
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Unresolved
Nov 21, 2018
Mar 1, 2019
Story
Skabeloner til digital post
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Udvikling af administrations opsætning til valghalla
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Udvikling af digital post integration i Valghalla
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Aftestning af SOAP service
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Dec 28, 2018
Story
Afklaring og estimering
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Dec 28, 2018
Story
Dokumentation af ekstern server
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Login med NemID
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Jul 23, 2019
Story
Webservice til synkronisering af ledige pladser
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Story
Formular til tilmelding
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Fixed
Nov 21, 2018
Feb 27, 2019
Epic
Funktionalitet til at håndtere digital post
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Unresolved
Nov 21, 2018
Nov 22, 2018
Epic
Etablering af ekstern server til forbedring af datamodel
Unassigned
Rasmus Frey
Major
Unresolved
Nov 21, 2018
Nov 22, 2018
Epic
Er lavet
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Jul 26, 2018
Feb 25, 2019
Epic
Opgaver der kan slettes
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Jul 26, 2018
Nov 22, 2018
Story
Issue with mail notifications on attendee RSVP
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Jul 16, 2018
Nov 22, 2018
Story
kan ikke trække lister over givent parti med hvilke personer der er på valgsteder - estimering af opgave
Unassigned
hg@bellcom.dk
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Nov 22, 2018
Story
mangler funktion hvor man kan genudsende mails til udvalgte personer - estimering af opgave
Unassigned
hg@bellcom.dk
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Nov 22, 2018
Story
Opdatering af mailadresse i valghalla - estimering af opgave
Unassigned
hg@bellcom.dk
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Nov 22, 2018
Story
navne, adresser rettes ikke til ved valideringskørsel - estiming af opgave
Unassigned
hg@bellcom.dk
Major
Unresolved
Jan 26, 2018
Nov 22, 2018
Story
Checkup on automatic notifications for attendees
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Jan 19, 2018
Nov 22, 2018
Story
I udtræk af lister er det ikke muligt at trække en liste kun med f.eks. List A-brugere.
Unassigned
Jørn Skifter Andersen
Major
Unresolved
Nov 21, 2017
Nov 22, 2018
Story
Fallback to allow use of the solution when CPR webservice is down
Unassigned
Per Okkels
Major
Unresolved
Oct 3, 2017
Nov 22, 2018
Story
Personer der ikke har rettigheder til at sætte folk på valgsted kan ikke gå til et valgsted på forsiden
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
Aug 29, 2017
Nov 22, 2018
Story
Frys på Valghalla
Unassigned
Linda Skov
Major
Unresolved
Aug 29, 2017
Nov 22, 2018
Story
Make sure Drupal can not update modules
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
Aug 28, 2017
Nov 22, 2018
Story
Ændringer til eksterne tilmeldinger
Unassigned
Linda Skov
Major
Unresolved
Aug 23, 2017
Nov 22, 2018
Story
Registrering af alle afviste afgangsforsøg
Unassigned
Linda Skov
Major
Unresolved
Aug 23, 2017
Nov 22, 2018
Story
Udfordringer med 2 factor login
Unassigned
Linda Skov
Major
Unresolved
Aug 23, 2017
Nov 22, 2018
Story
Erstatte danske hardcoded tekster med oversætbare
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
Aug 21, 2017
Nov 22, 2018
Story
Install-profil: Mangler body-felt til emailskabeloner
Unassigned
Franz Skaaning
Major
Unresolved
Aug 18, 2017
Nov 22, 2018
1-50 of 200