Open issues

UX-arbejde
MO-205
MO til MO importer
MO-199
Opsigelse / genansættelse
MO-193
Skabelon for mapning
MO-148
Omdøb enhed
MO-130
Valideringer
MO-129
Administrations/Konfigurationsmodul til brugergrænsefladen
MO-119
OS2Rollekatalog
MO-108
AD on premise
MO-89
Støttesystemerne
MO-88
Telefonbog
MO-71
Primæradresse / Hemmelig adresse
MO-69
Kommunikationsmateriale til strategisk niveau udarbejdes
MO-41
Udarbejdelse af mapningstabel til AD
MO-11
Skjul CPR nr. visning i UI
MO-242
Søgning generelt
MO-240
Uhensigtsmæssig konsekvens af måden redigeringer er specificeret på
MO-239
Historik
MO-237
Aula, integration til
MO-236
Redigering enhed - det er muligt at ændre navn via redigering
MO-235
Redigering af enhed - det bør ikke være muligt at ændre overenhed via redigering
MO-234
Vælg organisations-pickeren fjernes
MO-233
Arbejdslog
MO-232
Medarbejderfremsøgning - CPR format forskelligt fra vist CPR
MO-231
Kalender åbne ved dags dato - ikke tilbage i tiden
MO-230
Søgning - Bedre visning af søgeresultater
MO-229
Forsiderne - design
MO-228
Adressevalg ved medarbejdertilknytning til Enheder/Organisation generelt er ikke afgrænset af enhedens adresser
MO-227
Der skal ikke være to forskellige måder at oprette orlov på
MO-226
Man skal ikke kunne ændre på typen af en adresse når den er oprettet
MO-225
Flyt mange engagementer burde have en "Marker alle" knap
MO-224
Flyt mange engagementer burde være under "Medarbejder"
MO-223
Workflow popups skal tage udgangspunkt i den valgte enhed/medarbejder når det er relevant
MO-222
Guide til oprettelse af MO-brugere i kommunenes Active Directory
MO-221
API'er - analyse, optimering og dokumentation
MO-220
Telefonbog
MO-219
Når DAR er nede, fejler opslag
MO-218
SD-Løn-->MO
MO-217
MO-->AD
MO-216
Triggermekansime, der sørger for, at MO kan sende oplysning om ændringer on the fly
MO-215
Backend til konfigurationsmodul
MO-214
Oprettelse af brugervendt nøgle i 'Opret enhed'
MO-213
Skjul CPR-nummer ved standardvisning
MO-212
Visning af arbejdsadresse på medarbejdere
MO-211
Versions nummer på startside
MO-210
StsOrgSync Workaround
MO-209
Understøttelse af fornavn og efternavn
MO-208
Test issue - Michel
MO-207
DAR hændelsesdata
MO-204
SE-numre i MO
MO-203
issue 1 of 136

UX-arbejde

Description

MO er bygget oven på det 'gamle' MO.

Det betyder bl.a., at der er behov for UX-arbejde.

Fx. vises alle stamdata på hhv. medarbejder og organisation som tabeller, hvilke hurtigt betyder pladsmangel, men også uoverskuelighed.

Man kan enten vælge at lade Magenta udarbejde et forslag (ifm. en eller flere UX-workshop(s) og brugerfeedback) eller også kan kommunerne selv udarbejde forslag til design.

Acceptkriterier

None

Hvordan kan det testes?

None

Status

Assignee

Michel Fruergaard Masana

Reporter

Alex Thirifays

Labels

None

Epic Link

None

Priority

Critical
Configure