Open issues

Det skal være konfigurerbart hvilke filtyper der skal OCR-behandles
WEBSCAN-55
Håndtering af navne med adressebeskyttelse
WEBSCAN-54
Selenium-baseret scanning af specifikke sider
WEBSCAN-50
Selenium-baseret crawler
WEBSCAN-49
Læse Ajaxbaseret indhold og indekseringer
WEBSCAN-48
Mulighed for at kunne scanne direkte på filsystemet
WEBSCAN-47
Test af moduler, features og samlet løsning
WEBSCAN-42
Implementering af SAML 2.0 (og dermed WAYF)
WEBSCAN-37
Stories ved adgang og sikkerhed
WEBSCAN-33
Mulighed for lokal afvikling
WEBSCAN-21
Eks. mulighed for SaaS eller lokal afvikling
WEBSCAN-4
Stories relateret til OS2webscanners funktionalitet
WEBSCAN-3
Stories relateret til brugergrænsefladen på OS2webscanner
WEBSCAN-2
Stories relateret til afrapporteringen fra OS2webscanner
WEBSCAN-1
Server-komponent til OS2Webscanner-API
WEBSCAN-78
"Den side der viser en konkret rapport": Status på hvor mange filer/sider der er skannet
WEBSCAN-77
Kan ikke downloade rapport
WEBSCAN-57
URL ekskluderingsregler for regler
WEBSCAN-56
test
WEBSCAN-106
TEST
WEBSCAN-105
Matches skal vises til de er fjernet.
WEBSCAN-104
OS2datascanner integration til OS2MO
WEBSCAN-103
KLE-mapping
WEBSCAN-102
Forbedring af filscans rapport.
WEBSCAN-101
Mail scannes når der trykkes på send knappen.
WEBSCAN-100
Cookie crawl - fase 2
WEBSCAN-97
Roskilde: Figur- og mønstergenkendelse i Bitmap-filer
WEBSCAN-94
Mulighed for at scanne KMD PolitikerWeb
WEBSCAN-93
Løbende optælle antallet af fil-typer
WEBSCAN-91
Vise i rapporten hvilke subdomæner der er crawlet/scannet
WEBSCAN-87
Automatiske tests
WEBSCAN-86
Backend
WEBSCAN-84
Kundeselvbetjening - Brugeradministration, herunder oprette, rette og slette brugere.
WEBSCAN-83
Indbygget hjælp/vejledning
WEBSCAN-82
issue 1 of 34

Det skal være konfigurerbart hvilke filtyper der skal OCR-behandles

Description

Vi foreslår en generel løsning hvor vi udvider systemet så man på hver skanner via checkbokse kan vælge hvilke af de understøttede data-formater der skal behandles. Dette gælder både billeder og andre dokument-formater. Ved oprettelse af en ny scanner vil alle formater være valgt og man kan så efterfølgende fjerne dem man ikke har brug for.

Estimat: 16 timer.

Acceptkriterier

None

Hvordan kan det testes?

None

Status

Assignee

Carsten Agger

Reporter

Peter Søgaard

Labels

None

Story point estimate

None

Time tracking

16h

Epic Link

Priority