Open issues

Det skal være konfigurerbart hvilke filtyper der skal OCR-behandles
WEBSCAN-55
Håndtering af navne med adressebeskyttelse
WEBSCAN-54
Selenium-baseret scanning af specifikke sider
WEBSCAN-50
Selenium-baseret crawler
WEBSCAN-49
Læse Ajaxbaseret indhold og indekseringer
WEBSCAN-48
Mulighed for at kunne scanne direkte på filsystemet
WEBSCAN-47
Test af moduler, features og samlet løsning
WEBSCAN-42
Implementering af SAML 2.0 (og dermed WAYF)
WEBSCAN-37
Stories ved adgang og sikkerhed
WEBSCAN-33
Mulighed for lokal afvikling
WEBSCAN-21
Eks. mulighed for SaaS eller lokal afvikling
WEBSCAN-4
Stories relateret til OS2webscanners funktionalitet
WEBSCAN-3
Stories relateret til brugergrænsefladen på OS2webscanner
WEBSCAN-2
Stories relateret til afrapporteringen fra OS2webscanner
WEBSCAN-1
Server-komponent til OS2Webscanner-API
WEBSCAN-78
"Den side der viser en konkret rapport": Status på hvor mange filer/sider der er skannet
WEBSCAN-77
Kan ikke downloade rapport
WEBSCAN-57
URL ekskluderingsregler for regler
WEBSCAN-56
AUDIT Logs
WEBSCAN-128
UX: implementering af visning
WEBSCAN-127
Integration til AD
WEBSCAN-126
Gør datascanner AD/MO-parat
WEBSCAN-125
Gør rapportdelen til sit eget modul
WEBSCAN-124
UX-prototype
WEBSCAN-123
Implementering
WEBSCAN-122
Introducere basis-logikregler
WEBSCAN-121
Introducere metadata-regler
WEBSCAN-120
Scannermotoren skal »kobles løst«
WEBSCAN-119
Færdiggør beskedskø-kommunikation
WEBSCAN-118
Pipeline-scanner
WEBSCAN-117
Vi arbejder med udvalgt usecase fra Ballerup. Denne danner grundlag for et estimat på opgaven.
WEBSCAN-116
POC - Vi skal undersøge hvorledes vi kan hente data fra løsningen - API eller download af database
WEBSCAN-115
Uddannelsesmateriale bør udarbejdes
WEBSCAN-114
Best practice for implementering i organisationen dokumenteres
WEBSCAN-113
Kommunikationsmateriale til strategisk niveau udarbejdes
WEBSCAN-112
Niveua 2 klar
WEBSCAN-111
SBsys POC
WEBSCAN-110
Rapportdel
WEBSCAN-109
Regelmoter
WEBSCAN-108
Oversigt over Datascanner 3.0
WEBSCAN-107
PDev - setup
WEBSCAN-106
TEST
WEBSCAN-105
Matches skal vises til de er fjernet.
WEBSCAN-104
OS2datascanner integration til OS2MO
WEBSCAN-103
KLE-mapping
WEBSCAN-102
Forbedring af filscans rapport.
WEBSCAN-101
Mail scannes når der trykkes på send knappen.
WEBSCAN-100
Cookie crawl - fase 2
WEBSCAN-97
Roskilde: Figur- og mønstergenkendelse i Bitmap-filer
WEBSCAN-94
Mulighed for at scanne KMD PolitikerWeb
WEBSCAN-93
issue 1 of 56