Kendte fejl i OS2valghalla

Fejl

Opsamling af fejl i OS2valghalla.

Hvis du oplever fejl, som ikke står på denne side, så indrapporter dem i denne formular.

Løste fejl kan ses her

Udviklingsønsker

Se oversigt over udviklingsønsker.

Hvis du har udviklingsønsker og ønsker til forbedringer, så indrapporter dem i denne formular.

 

Type

Fejl, oversættelse, forbedring

Kategori

Kritisk, Stor, Lille

Defineres af produktkoordinator

Beskrivelse

Evt. link

Screenshot

Eller copy/paste af tekst v. oversættelse

Indberettet af

Status

Ansvarlig

Type

Fejl, oversættelse, forbedring

Kategori

Kritisk, Stor, Lille

Defineres af produktkoordinator

Beskrivelse

Evt. link

Screenshot

Eller copy/paste af tekst v. oversættelse

Indberettet af

Status

Ansvarlig

1

Fejl

Stor

CPR-nr. stemmer ikke overens ved svar på invitation

Ved svar på invitation til en opgave oplever nogle deltagere, at der kommer en fejl om, at deres CPR-nummer ikke matcher det på den tildelte opgave. De er oprettet i OS2valghalla og det er den korrekte opgave, de prøver at svare på.

Work around: Hvis deltageren prøver at svare på opgaven igen, bør det virke.

 

 

Horsens/Vordingborg og Silkeborg

Skal testes, så fejlen kan reproduceres

Mogens

2

Fejl

Stor

Udsendelse af påmindelse går i stå

Den automatiske udsendelse af påmindelser går i stå, hvis systemet møder en deltager, der ikke har mobilnummer eller mailadresse registreret, eller hvis en deltager ikke er tilmeldt Digital Post.

Work around: Udsend påmindelsen manuelt

 

 

Frederiksberg/Ringkøbing-Skjern

Undersøges nærmere

Omnia

3

Fejl

Stor

Ikke altid muligt at logge ud af den administrative hjemmeside

Når man prøver at logge ud fra den administrative hjemmeside kan det ikke altid lade sig gøre. Man oplever enten at få en fejlbesked eller at blive sendt til forsiden af OS2valghalla. I begge tilfælde er man ikke blevet logget ud.

 

Work around: OS2valghalla logger automatisk brugere ud, hvis de er inaktive i 60 minutter. Så ved at undlade at bruge systemet logges man ud.

 

Malformed Request Error

Unsuccessful logout response:Not a successful SAML 2.0 statuscode: 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Requester' in Safewhere.ServiceProvider.Protocol.Saml2.AbstractEndpointHandler.ValidateStatus

 

Skærmbillede 2024-04-03 kl. 08.11.39.png

 

 

Mogens

https://os2web.atlassian.net/browse/VALGHAL-976

 

Skal undersøges nærmere

Mogens

4

Fejl

Stor

Ubesvaret opgave fjernes ved nedjustering i stedet for ledig opgave

Hvis vi har fået et afbud til et af arbejdssteder og så vil nedjustere antallet af pladser på det sted, fjerner den ikke nødvendigvis pladsen der er ledig. Men den kan finde på at fjerne en plads som er ubesvaret. Det er meget upraktisk, samt kan vi ikke se hvem der er blevet fjernet da pladsen forsvandt.

 

 

Syddjurs

Skal undersøges nærmere

Mogens

5

Fejl

Lille

Automatisk bekræftelse på deltagers egen afmelding fra opgave sendes ikke

Når en deltager selv afmelder sig fra en opgave via den eksterne hjemmeside, burde der blive sent en automatisk bekræftelse på afmeldingen. Det sker ikke.

Beskeden sendes i stedet, når en deltager afviser en invitation til en opgave.

Da der vises en bekræftelse på afmeldingen på den eksterne hjemmeside, vurderes dette som en mindre fejl.

 

https://test-korsbaek.os2valghalla.dk/mine-opgaver

 

Skive/Mogens

https://os2web.atlassian.net/browse/VALGHAL-988

Afventer prioritering

Koordinationsgruppe

6

Fejl

Lille

I nogle situationer bliver deltagere ikke bedt om at angive mobilnummer og mailadresse selv

Hvis en deltager først oprettes i den administrative hjemmeside og derefter inviteres til en opgave, vil deltageren ikke blive bedt om at angive mobilnummer og mailadresse selv.

Deltagere burde blive afkrævet begge dele ved første login, eller alternativt blive bedt om at verificere oplysninger indtastet i den administrative hjemmeside.

 

 

 

Mogens

Skal undersøges nærmere

Mogens

7

Fejl

Lille

Token !work_location_address medtager ikke postnummer og by

I preview vises postnummer og by, men det kommer ikke med i den besked, der sendes. Det er kun vejnavn og nummer, der medsendes.

https://test-korsbaek-adm.os2valghalla.dk/communication/send-message

 

Vejle

https://os2web.atlassian.net/browse/VALGHAL-989

Afventer prioritering

Koordinationsgruppe

8

Fejl

Lille

Upload af logofil

Når jeg uploader en ny logo fil under kontaktoplysninger på den eksterne hjemmeside, får jeg en fejl, hvis der allerede er uploadet en fil.

Jeg havde forventet, at den eksisterende fil blev erstattet med den nye.

Workaround: Slet eksisterende fil inden ny uploades.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/administration/web/contact-information

Billede1.jpg

 

København/Mogens

Afventer prioritering

Koordiantionsgruppe

9

Fejl

Lille

Ikke altid muligt at vælge nyt arbejdssted ved tilknytning til valg

Når jeg opretter et nyt arbejdssted og hurtigt derefter vil tilføje den som et relevant arbejdssted til et valg, er det nye arbejdssted ikke muligt at vælge. Hvis jeg genindlæser siden, dukker den nye arbejdsplacering op.

Jeg forventede, at det nye arbejdssted ville være tilgængeligt, uanset hvor hurtigt jeg arbejder i OS2valghalla.

Workaround: Genindlæs siden ved redigering eller oprettelse af valg

https://test-korsbaek-adm.os2valghalla.dk/administration/election/edit/bb12c172-dd3e-4272-85e6-e2a75748f077

 

Ballerup

Bliver efter EU-valg 2024

Mogens

10

Fejl

Lille

Sortering af antal ansvarlige for teams virker ikke

Sorteringen forandres ved at klikke på sorteringsknappen, men antallet af ansvarlige sorteres hverken faldende eller stigende

https://test-korsbaek-adm.os2valghalla.dk/administration/teams

 

 

Holbæk

 

Afventer prioritering

Koordinationsgruppe

11

Fejl

Lille

Kun relevant visning af specialkost

Deltagerne skal ikke kunne se oplysninger om specialkost på den eksterne hjemmeside, hvis der ikke er oprettet noget at vælge imellem i den administrative hjemmeside

 

 

Vejle

Skal oprettes i Jira

Mogens

 

Løste fejl

Type

Fejl, oversættelse, forbedring

Kategori

Kritisk, Stor, Lille

Defineres af Mogens

Beskrivelse

Evt. link

Screenshot

Eller copy/paste af tekst v. oversættelse

Indberettet af

Status

Ansvarlig

Type

Fejl, oversættelse, forbedring

Kategori

Kritisk, Stor, Lille

Defineres af Mogens

Beskrivelse

Evt. link

Screenshot

Eller copy/paste af tekst v. oversættelse

Indberettet af

Status

Ansvarlig

1

Fejl

Stor

Hvis en deltager, der endnu ikke er 18 år, tilmeldes til en opgave afviser valideringen hende

Systemet burde tjekke om deltageren er 18 år på valgdagen.

 

 

 

Holbæk

Sat i produktion

 

 

2

Forbedring

Stor

Mulighed for at inkludere Arbejdssted og Digital Post status på deltagerlister

 

https://test-korsbaek-adm.os2valghalla.dk/list/participant-list

 

Kolding

Sat i produktion

 

Mogens

3

Fejl

Stor

Links i Digital Post-beskeder er ikke klikbare i mobil apps

Når man læser Digital Post-beskeder fra Valghalla, er de links/URL'er, der indsættes af tokens !invitation, !contact og !external_web, ikke HTML-formateret som links. Det betyder, at de ikke er klikbare, men skal kopieres/indsættes fra beskeden til en browser, hvilket ikke er muligt. De fleste brugere tror simpelthen, at linket ikke virker.

Linket er nogle gange klikbart, men det opfører sig forskelligt på tværs af mobiltelefonmodeller og Digital Post-apps (Digital Post App, http://Mit.dk eller E-boks). Jeg forventede, at linkene var HTML-formaterede, når de blev brugt i mails.

 

Workaround: Bruger kan kopiere link og indsætte det i browser. Benyt mail til invitationer.

 

 

 

Kolding/Odense

Rettelse i produktion

Udvikler

4

Fejl

Stor

!task_date viser forkert opgavedag

I beskedskabelon har vi brugt !task_data. I selve mail- og Digital
Post-besked til deltager vises den forkerte opgavedag.

Fx bliver en opgave, der er tilknyttet et Arbejdssted, den 12. maj vist i den tilsendte kommunikation til deltagerne, den den 11. maj.

Datoen vises korrekt ved selv opgaven og i Mine opgaver.

Det er en alvorlig fejl, især hvis den er af generel karakter.

Workaround: Undgå at bruge !task_date i beskedskabeloner eller skriv selv dato ind

 

Jesper

Rettelse forventet efter påske

Udvikler

5

Fejl

Stor

Token !days udskiftes med et negativt nummer

Burde blive udskiftet med antallet af dage indtil opgaven skal løses

Work around indtil videre: Undgå at benytte token !days

 

 

 

Mogens

Rettelse i produktion

Udvikler

6

Fejl

Lille

Fejl i kommunikationslog, hvis invitation allerede har været udsendt

Der vises fejl ved udsending af invitation, når et valg aktiveres. Sker kun når tidligere udsendt invitation er fejlet og opførsel er derfor som forventet.

 

 

{"Message":"Task assignment invitation already sent (taskAssignmentId = 1b0852c2-62ce-4aca-a6c0-d6086878230f)","StackTrace":" at Valghalla.Integration.Communication.CommunicationHelper.ValidateTaskInvitationAsync(Guid participantId, Guid taskAssignmentId, CancellationToken cancellationToken) in /src/Valghalla.Integration/Communication/CommunicationHelper.cs:line 45\n at Valghalla.Worker.Services.TaskCommunicationService.SendTaskInvitationAsync(Guid logId, Guid participantId, Guid taskAssignmentId, CancellationToken cancellationToken) in /src/Valghalla.Worker/Services/TaskCommunicationService.cs:line 77\n at Valghalla.Worker.Jobs.TaskInvitationJobConsumer.ExecuteAsync(JobContext\u00601 ctx) in /src/Valghalla.Worker/Jobs/TaskInvitationJobConsumer.cs:line 127"}

Mogens

 

OS2valghalla opfører sig som tiltænkt.

Mogens

7

Fejl

Stor

Ikke muligt at redigere et valg

Når man vil redigere et valg, er det ikke muligt at gå til trin 3 med Næste-knappen, fordi den er deaktiveret.

Work around:

Klik på Trin 3 Arbejdssteder med musen:

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/administration/election/edit/cc8893a5-44d2-4108-b845-f4fdd6b57920

 

Mogens

Rettelse i produktion

Udvikler

8

Forbedring

Stor

Tokens med link er ikke klikbare i Digital Post

Når !invitation, !contact eller !external_web benyttes som tokens i udsending af digital post, er disse links ikke klikbare for modtagerne.

Links er klikbare i mails.

Work around: Kopier linket og indsæt det i en browser eller benyt e-mail til udsendelse

 

 

Kolding

Rettelse i produktion

 

Mogens

9

Fejl

Stor

Dage før valg er angivet med et negativt tal

Når man vil duplikere et valg angives antallet af dage før valget med et negativt tal.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/administration/election/duplicate/9029cf55-23c9-4532-a4b1-1fc759aa300f

 

Mogens

Rettelse i produktion

Udvikler

10

Fejl

Lille

Fejlbesked - Uncaught (on premise)

Ved login eller load af en side kan man få en meget lang fejlbesked, som starter med “Uncaought (on premise)

Work around: Genindlæs siden og ryd browserens cache

Det er de færreste, der ved hvordan, så her er der guides, alt efter hvilken browser du benytter:

 • Microsoft Edge
  Du skal rydde ” Cachelagrede billeder og filer” fra de seneste syv dage
  Vejledning

 • Chrome
  Du skal rydde ”Billeder og filer, der er gemt i cache” fra de seneste syv dage
  Vejledning

 • Firefox
  Du skal rydde ”Cached web-indhold”
  Vejledning

 

Variant 1:

Variant 2:

 

Diverse/Mogens

Fejlen var relateret til cache som gemte gammelt indhold ved udrulning af opdatering.

Der er indført ny konfiguration af load balancer, som bør fjerne fejlen.

Dan

11

Fejl

Lille

Forkert CPR-nummer fejl

Ved indtastning af andet end 10 cifre i CPR-nummer ved oprettelse af ny deltager vises en uforståelig fejl.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/participant/create

 

Jesper

Rettelse i produktion

Mogens

12

Fejl

Lille

Tilmelding opgave - Indtast dine oplysninger

Ved tilmelding til opgave på den eksterne hjemmeside bør der være tjek på, at der skal indtastes 8 cifre. Som det er nu kan man også angive karakterer, der ikke er tal,

 

Jesper

 

Rettelse i produktion

Udvikler

13

Fejl

Kritisk

Dvale + reload af siden ved inaktivitet

Hvis man ikke har brugt systemet i 5-10 min, virker det som om OS2valghalla går i dvale. Dette opleves om systemet ”lagger”. Siden står og loader, når man fx vælger et nyt menupunkt. Så kommer der en lynhurtig fejlbesked, der tilføjes “redirect=true” til URL’en, siden reloader og tingene kører fint igen.

Vi tror, der går ca. 10-15 sek. inden man er på igen. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at man mister indtastede data, når siden opdateres.

Work around

Hvis man oplever denne fejl, så kan det hjælpe at skifte til en anden browser. OS2valghalla er bygget til at fungere med Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

 

 

Video (første 16 sekunder): https://www.loom.com/share/c1dff404fb6643268c3c7dd2958147b7?sid=34244607-843b-4866-80fb-28269d2acef1  

Fejlbesked snappet ud af video:

 

Jesper/Mogens

Rettet i produktion

Udvikler

14

Fejl

Kritisk

Oprettede opgaver forsvinder ved redigering af et arbejdssted

Opgaver fordelt på arbejdssteder i valg forsvinder, hvis man fjerner et team eller en opgavetype fra et arbejdssted.

Jesper - 26-03-2024, kl. 16:14:
Jeg mener nu at have fundet ud af sammenhængen af hvorfor opgaver nulstilles.

Eksempel:
På Arbejdsstedet "1. NORD - VIBENHUS SKOLE" tilføjede jeg opgavetyperne:

Bordforperson, F-BF og Bordnæstforperson, F-BNF.

15:27: Fjernede jeg så de to opgavetyper igen, hvilket bevirkede, at opgavetypen på arbejdsstederne for fintælling blev nulstillet.

Jeg kan genskabe problemet på samme måde gang efter gang.

Faktisk har jeg fundet ud af, at hvis, der er tilknyttet deltagere på pladserne, så fjernes de også.

 

 

 

Aarhus/København

Rettet i produktion

 

Dan/Mogens

15

Fejl

Kritisk

Fejl ved upload af fil til beskedskabelon

Ved oprettelse og redigering af E-mail beskedskabelon samt afsendelse af manuelle beskeder får jeg fejl, når jeg forsøger at uploade en fil over 1 MB uanset filtype.

Kan ikke reproduceres i testmiljøet.

https://koebenhavn-adm.os2valghalla.dk/communication/send-message

 

Jesper

Rettet i produktion

Udvikler

16

Fejl

Stor

Forkert afsender på Digital Post

Der er set Digital Post beskeder fra produktionsmiljøet med forkert afsenderkommune. Fx Fredericia Kommune på Digital Post fra Københavns produktionsmiljø

 

 

Jesper/Dan

Rettet i produktion

 

Mogens

17

Forbedring

Stor

Oprettelse af beskedskabelon

Ved oprettelse af ny beskedskabelon kan jeg gå videre fra trin “1 Titel og type” uden at udfylde feltet Titel, som er et obligatorisk felt.

Jeg forventede ikke, at jeg kunne gå videre til et andet trin, før feltet var udfyldt.

Da OK-knappen ikke aktiveres før alle obligatoriske felter er udfyldt, kan jeg risikere ikke at kunne afkode, hvilket felt jeg mangler at udfylde.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/communication/communication-templates/create

 

Mogens

Rettet i produktion

Udvikler

18

Fejl

Kritisk

Logo skaleres ikke

Når man uploader et svg-logo nedskaleres det ikke automatisk til max 4.8 rem/48 px som dikteret af designsystem.dk. Det bør også blive opskaleret til denne højde hvis mindre.

 

 

Jesper/Mogens

Rettet i produktion

Udvikler

19

Oversættelse

Stor

Oversættelse af opgavestatus mangler

Opgavestatus fremgår bl.a. på listeudtræk og opgavestatus på en deltagerprofil

https://test-korsbaek-adm.os2valghalla.dk/participant/profile/a70281e0-1cf2-4420-954a-7edc50b489fc

 

Mogens

Rettelse i produktion

 

Udvikler

20

Oversættelse

Stor

Lister er ikke helt oversat

Dele af menupunktet Lister er ikke oversat

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/list/participant-list

 

Mogens

Rettet på GitHub. Rettelse i produktion

Udvikler

21

Forbedring

Stor

Send besked

I forbindelse med Send besked er det muligt at trykke på knappen <Send> allerede i trin ”2 Indhold”. Hvis du fortsætter til trin 3 og 4 og vælger “Tilbage”, kan du trykke <Send> på alle 4 trin.
Det er ret uheldigt, at man kan trykke <Send> i trin ”2 indhold”, da beskeden sendes til alle der er i deltagerlisten. Jeg har testet, at det er tilfældet.
Gælder alle tre beskedtyper (Digital Post, E-mail og SMS)

https://koebenhavn-adm.os2valghalla.dk/communication/send-message

 

Jesper

Rettelse i produktion

Udvikler

22

Fejl

Stor

Fejl ved tilføjelse af opgave til deltager

Når jeg tilføjer en deltager til en opgave, får jeg en fejlbesked. Jeg skal reloade siden for at se, at deltageren er tilføjet til opgaven.

Fejlen kommer kun, når det valgte valg er aktiveret. Hvis valget er deaktiveret vises en succesbesked.

Workaround: Gå til menupunktet Adminstration og udfyld kommunens kontaktoplysninger til eksterne hjemmeside.

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/tasks-on-work-location/257ba0ff-08ef-444b-9226-31e8b54c8822

 

Jesper/Mogens

I produktion

Udvikler

23

Fejl

Stor

Fejl ved svar på vegne af deltager

Når jeg svarer på vegne af en deltager, at personen kan tage en opgave, så får jeg en fejl. Hvis jeg går tilbage til arbejdsstedets opgaveoversigt kan jeg se, at svaret er slået igennem.

Fejlen kommer kun, når det valgte valg er aktiveret. Hvis valget er deaktiveret vises en succesbesked.

Workaround: Gå til menupunktet Adminstration og udfyld kommunens kontaktoplysninger til eksterne hjemmeside.

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/tasks-on-work-location/257ba0ff-08ef-444b-9226-31e8b54c8822/reply-for-participant/dadc4c73-f1ca-47fb-81c4-3ff30a1a4453

 

Mogens

I produktion

Udvikler

24

Fejl

Kritisk

Kan ikke sende manuel besked

Når jeg prøver at sende en SMS, mail eller Digital Post får jeg en fejlbesked

Workaround: Gå til menupunktet Adminstration og udfyld kommunens kontaktoplysninger til eksterne hjemmeside.

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/communication/send-message

 

Mogens

I produktion

Udvikler

25

Fejl

Kritisk

Automatiske beskeder sendes ikke

Når jeg tilføjer en deltager til en opgave, burde der automatisk blive sendt en invitation til deltageren, hvis valget er aktivt. Jeg kan dog se i kommunikationsloggen, at der ikke bliver sendt noget.

Workaround: Gå til menupunktet Adminstration og udfyld kommunens kontaktoplysninger til eksterne hjemmeside.

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/communication/communication-logs

 

Mogens

I produktion

Udvikler

26

Fejl

Stor

Kan ikke slette Teams, der er en del af grundopsætningen

Får fejlbesked når det forsøges oprettede af de pre-oprettede Teams.
Kan sagtens slette Teams jeg selv har oprettet.

https://koebenhavn-adm.os2valghalla.dk/api/administration/team/deleteteam?teamId=51655671-18a9-47d9-ba7c-adb071105e77&confirmed=true:

Http failure response for https://koebenhavn-adm.os2valghalla.dk/api/administration/team/deleteteam?teamId=51655671-18a9-47d9-ba7c-adb071105e77&confirmed=true: 500 Internal Server Error

Jesper

I produktion

Udvikler

27

Fejl

Stor

Kan ikke slette et eksisterende team

Kan kun slette ny-oprettede teams

Workaround: Omdøb team til noget relevant i stedet for at slette det.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/administration/teams

 

 

Jesper

I produktion

 

Udvikler

28

Oversættelse

Stor

Duplikering af valg

Nogle tekster står på engelsk

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/administration/election/duplicate/c21f464f-f6fb-4020-b48b-21df92041784

 

Mogens

Rettet på GitHub.

I produktion

Dan

29

Oversættelse

Stor

Aktivering af valg

Halvdelen af teksten i dialogen står på engelsk, når jeg aktiverer et valg.

https://holbaek-adm.os2valghalla.dk/administration/election

Mogens

Rettet på GitHub.

I produktion

Dan

30

Fejl

Kritisk

Udsending af Digital Post fejler for de fleste

Der vises fejl i kommunikationsloggen ved udsending af Digital Post

Der kan være enkelte kommuner, som ikke oplever denne fejl.

 

Fejl fra Aarhus Kommune:
ID: 4c72ef78-83f7-4656-9257-394706a84320

Oprettet den 14-03-2024 15:16

{"Message":"Error","Details":" at Valghalla.Worker.Services.TaskCommunicationService.SendByDigitalPostAsync(Guid logId, String subject, String content, IEnumerable\u00601 fileRefIds, CommunicationRelatedInfo info, CancellationToken cancellationToken) in /src/Valghalla.Worker/Services/TaskCommunicationService.cs:line 299\n at Valghalla.Worker.Services.TaskCommunicationService.SendAsync(Guid logId, Guid participantId, Guid taskAssignmentId, CommunicationTemplate template, CancellationToken cancellationToken) in /src/Valghalla.Worker/Services/TaskCommunicationService.cs:line 200\n at Valghalla.Worker.Services.TaskCommunicationService.SendTaskRegistrationAsync(Guid logId, Guid participantId, Guid taskAssignmentId, CancellationToken cancellationToken) in /src/Valghalla.Worker/Services/TaskCommunicationService.cs:line 128\n at Valghalla.Worker.Jobs.TaskRegistrationJobConsumer.ExecuteAsync(JobContext\u00601 ctx) in /src/Valghalla.Worker/Jobs/TaskRegistrationJobConsumer.cs:line 91"}

Mogens/Dan

Fix i produktion, skal dog testes nærmere

Udvikler

31

Fejl

Kritisk

Duplikere valg

Det er ikke muligt at duplikere et valg. Efter man har trykket på duplikér-knappen og skal udfylde/rette oplysninger, er OK-knappen inaktiv lige meget hvad man gør.

Til udvikler: En tanke er, at dette er knyttet til fjernede typer af beskedskabeloner, som man ikke kan vælge og derfor er validering aldrig godkendt til at aktivere OK-knap.

https://valghalla-internal.azurewebsites.net/administration/election/duplicate/9029cf55-23c9-4532-a4b1-1fc759aa300f

 

Jesper/Mogens

I produktion

Udvikler