2023-05 MQTT-enhed og ODDK-forbedring

MQTT-enhed

Testopgaver:

 1. Kan oprette en ”MQTT broker-enhed” i OS2iot, og se, at man kan modtage data sendt til OS2iot’s interne MQTT broker fra en ekstern MQTT client – allerbedst hvis det sker fra en IoT-enhed, der kan sende via MQTT, men det er ikke et krav.

 2. Kan oprette en ”MQTT client-enhed” i OS2iot, og se, at man kan hente data til OS2iot fra en ekstern MQTT broker (fx HiveMQ’s online broker)

 3. Oprette mere end én MQTT-enhed vha. importfunktionen i en applikation

 4. Eksportere IoT-enheder i en applikation og se, at de relevante oplysninger er med, hvis man fx skulle give dem til en leverandør, der skulle sætte en række MQTT-enheder op i sin ende.

  1. Use casen er, at man bulk-opretter flere MQTT-enheder og derefter kan eksportere data inkl. de oplysninger, som OS2iot autogenererer ved oprettelsen af den enkelte enhed.

 5. Generelt vurdere brugeroplevelsen ved at arbejde med MQTT-enheder og se om titler, hjælp og anden tekst giver mening.

Fejl og betragtninger

Beskrivelse

Indberetter

Noter

Beskrivelse

Indberetter

Noter

1

Beskriv fejlen // Describe the bug

Vær klar og præcis i din beskrivelse af fejlen

Genskab fejlen // To Reproduce

Sådan genskabes fejlen

 1. Go to '...'

 2. Click on '....'

 3. Scroll down to '....'

 4. See error

Forventet funktion // Expected behavior

Beskriv klart og præcist hvordan du forventede, at det fungerede

Screenshots

Tilføj om muligt et eller flere billeder, der viser fejlen

URL

Angiv den URL, som fejlen opstår på - fx "../gateways/gateway-detail/60c5a8fffe7611a9"

 

[navn]

[Til dialog og andres kommentarer]

2

Ved oprettelse og redigering af en applikation skal mulighed for at vælge MQTT Client, MQTT Broker og IOT-DEVICE-TYPES.MQTT erstattes med en enkelt mulighed for at vælge “MQTT”.

Genskab fejlen

 1. Gå til https://portal.os2iot.iteratorprojects.com/applications/edit-application/71 (i organisationen OS2)

 2. Klik på dropdown ved Forbindelsesteknologi

 3. Se nye valgmuligheder

Forventet funktion

Jeg havde kun forventet mulighed for at vælge MQTT.

 

Mogens

https://os2web.atlassian.net/browse/IOT-1469

3

Beskriv fejlen // Describe the bug

Når jeg opretter en IoT-enhed, vælger MQTT og derefter vælger enhedstype de-selectes MQTT som det indledende valg

Genskab fejlen // To Reproduce

Sådan genskabes fejlen

 1. Gå til oprettelse af ny IoT-enhed i en applikation

 2. Vælg MQTT som første valg

 3. Scroll ned til MQTT specifik opsætning

 4. Vælg en Enhedstype

 5. Scroll op til toppen af siden

 6. Se at MQTT er deselected

 7. Vælg MQTT igen

 8. Scroll ned

 9. Se at tidligere valgt enhedstype ikke længere er valgt

Forventet funktion // Expected behavior

Jeg havde forventet, at det indledende valg af MQTT blev bibeholdt, så jeg ikke kommer i tvivl om mit valg, hvis jeg scroller op.

URL

Kan fx ses på https://portal.os2iot.iteratorprojects.com/applications/14/new-iot-device i organisationen OS2

 

Mogens

https://os2web.atlassian.net/browse/IOT-1470

4

Beskriv fejlen // Describe the bug

Når jeg redigerer en MQTT-enhed er det indledende valg af MQTT de-selected og jeg kan ikke ændre autentifikationsmetode, brugernavn eller password.

Genskab fejlen // To Reproduce

Sådan genskabes fejlen

 1. Gå til redigering af MQTT-enhed i en applikation - fx https://portal.os2iot.iteratorprojects.com/applications/71/iot-device-edit/531 (i org. OS2)

 2. Se at MQTT ikke er valgt

 3. Se at MQTT-specifikke felter til autentifikation, brugernavn eller password er inaktive

Forventet funktion // Expected behavior

Jeg havde forventet, at valget af MQTT var synligt, så jeg ikke kommer i tvivl om, hvilken type af enhed, jeg er ved at redigere.

Jeg havde forventet, at jeg kunne ændre autentifikationsmetode, brugernavn eller password efter oprettelse af MQTT-enheden.

 

Mogens

https://os2web.atlassian.net/browse/IOT-1471

5

Ved oprettelse af en MQTT broker-enhed med brugernavn/password som autentifikation mangler oplysning om CA certifikat på enhedens detaljeside - gerne som crt-fil.

Jeg havde forventet, at jeg havde alle nødvendige oplysninger, når jeg oprettede en MQTT broker-enhed.

Mogens

6

Tekster i brugergrænsefladen

 • Hjælpetekst til at forklare forskel på MQTT broker-enhed og MQTT klient-enhed ved oprettelse af MQTT-enhed

 • Forklaring i bunden af siden ved oprettelse af MQTT broker-enhed om at oplysninger genereres ved oprettelse

 

Mogens

7

Efter oprettelse af en MQTT-enhed skal man routes til enhedens detaljeside, så man kan se de ønskede autogenererede oplysninger med det samme.

 

Mogens

8

Det er muligt at importere en csv-fil uden topics. Får backenden til at dø, hvorefter OS2iot kort efter genstarter.

Mogens

9

Ved csv-eksport af MQTT enheder mangler MQTT topic og for MQTT broker-enheders vedkommende også password

Mogens

10

Morten: Det er som om termerne for broker og klient er byttet om. lige nu beskriver de hvad serveren gør og ikke hvad den device man kommer med skal gøre.

Navngivning skal vendes rundt. Identificeret flg. steder:

 • Navngivning af MQTT client-enhed er forkert i dropdown ved bulk import - fx ../applications/74/bulk-import

 • CSV-fil til import

 • CSV-fil, der kommer ved eksport

 • Oprettelse af MQTT-enhed - fx ../applications/74/new-iot-device

 • Redigering af MQTT-enhed - fx ../applications/74/iot-device-edit/554

 • Detaljeside for MQTT-enhed - fx ../applications/74/iot-device/554/details

 • API/Swagger

 

 

Mogens

 

11

Fejl ved bulk import af MQTT broker-enheder:

 • Ikke tjek af obligatoriske værdier: Navn, mqttusername og mqttpassword

Mogens

12

I den csv-skabelonfil man kan downloade til import af MQTT klient-enheder, er der ikke angivet mulige værdier i kolonnen authenticationType, så man ved ikke, hvad man skal udfylde.

Jeg havde forventet, at der stod PASSWORD og CERTIFICATE på hver sin række på samme måde, som der gør i den csv-skabelonfil, man kan downloade til import af MQTT broker-enheder.

Mogens

13

Morten Guldager:

 • jeg fandt ikke umiddelbart hvor min klient skulle peges, det var så ikke i edit sektionen meni overblikket - manualen havde nok hjulpet her

 • certifikater drillede, jeg vidste ikke umiddelbart hvordan jeg skulle få min klient til at acceptere et self signed certifikat - næppe et problem i produktion

 • mqtt payload skal være json formatteret, bør fremgå af dokumentationen

 • det er som om termerne for broker og klient er byttet om. lige nu beskriver de hvad serveren gør og ikke hvad den device man kommer med skal gøre.

 • jeg hat ikke testet med certifikat auth da jeg ikke umiddelbart har en infrastruktur til det

 • Det er uklart hvordan bulk-import skal bruges. Man kan godt oprette devices, men kan kan ikke specificere deres topic i import.  Altså kender man ikke adressen ved import tidspunkt. Denne skal så fiskes ud manuelt efterfølgende, en ad gangen for hver device.

 • Tilsvarende hvis man trykker Export, så kommer topic ikke med, men der er faktisk et felt i csv'en til det

Morten

 

14

Jesper Nielsen:

 • Kan ikke logge ind med MQTT klient på OS2IoT MQTT broker - hverken med Autentifikation sat til ‘username/password’ eller ‘Certifikat’ - connection refused
  Dette har vist sig at skyldes kommunens netværksopsætning (Windows firewall), som ikke lader MQTTS negotiation passere.

 • FEJL : når eksisterende OS2IoT MQTT broker’s indstillinger redigeres og Autentifikation skiftes fra ‘username/password’ til ‘certifikat’ og der efterfølgende klikkes ‘Gem’, vises stadig kun CA certifikatet - (klient) enhedens certifikat og (klient) enhedens certifikat nøgle vises, men er begge tomme. Man er m.a.o. nødt til at slette / genoprette devicet i stedet for at redigere

 • Test af user/pw med CA certifikat (mqtts) op mod OS2IoT broker : fungerer

 • Test af CA cert + client cert + key (mqtts) op mod OS2IoT broker : fungerer

 • Test af user/pw med CA certifikat (mqtts) op mod HiveMQ broker : fungerer (bemærk : HiveMQ broker understøtter ikke CA cert + client cert + key)

 • FEJL : test af device export / import : kan ikke importere sin egen export fil (hænger i import dialogen og intet bliver importeret) .. 🤔

Jesper

 

15

 

 

 

 

Jira opgavebeskrivelser

key summary type updated assignee priority status resolution
Loading...
Refresh

ODDK

Vær obs på, at det spiller op mod Open Data DK’s produktionsmiljø.

Jira opgavebeskrivelser

key summary type assignee reporter status resolution
Loading...
Refresh